Dofinansowanie

Gdzie można pozyskać środki na zakup handbike’a?

Zakup handbike’a jest dofinansowywany z innych źródeł niż zakup wózka inwalidzkiego - zakup jednego pojazdu w żaden sposób nie ogranicza dofinansowania drugiego. Generalnie, rowery napędzane ręcznie są dofinansowywane od 60% do 99% (ostatnie dofinansowanie dotyczy roweru z dodatkowym napędem elektrycznym), ale zdarza się i tak, że klient otrzymuje 80% dofinansowania z programu dotyczącego likwidacji barier. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) w każdym województwie wydają odpowiedni wniosek, który należy wypełnić starając się o dofinansowanie. W niektórych sytuacjach, pracownicy PCPR proszą o dodatkową opinię od lekarza lub fizjoterapeuty. W niektórych miejscowościach wnioski składa się w MOPS. Z kolei niektóre wnioski należy składać bezpośrednio do PFRON, np. te dotyczące 99% dofinansowania. Poza instytucjami państwowymi, w zdobyciu funduszy pomagają organizacje pozarządowe takie jak fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób z niepełnosprawnością.

*****